A közös képviselő feladatai

A közös képviselő képviseleti jogkört lát el, az adott évre vonatkozó közgyűlési határozatok végrehajtása az elsőrendű feladata. A társasház-közösség éves gazdálkodást folytat, évente egyszer (május 31.-ig) kötelező a közgyűlés megtartása. A közös képviselő (vagy helyette intézőbizottság) megválasztása kötelező. A társasházi közös képviselő képviseleti jogát a PTK 222.§ gondolatjelen belüli utaló szabálya alapján, a társasházakról szóló törvény írta elő. Ez pedig kifejezetten a Tt.27§(2) bekezdésben meghatározott közösség ügyintézésére, és a jelzett ügyintézést részletezve a Tt.43-50.§-ok keretei közötti feladatok végzése tekintetében alapít a közös képviselő számára képviseleti jogot (amely egyúttal kötelezettsége). A törvényi alapításra tekintettel, e feladatok ellátására külön írásbeli meghatalmazás szükségtelen, de a megválasztott közös képviselővel – a szervezeti-működési szabályzat tartalmáról szóló Tt. 13.§ (2) bekezdés f) pont szerinti keretek között  - egyedi polgári jogi szerződést kell kötni a hatáskörét és feladatait illetően. A szerződésnek –a Tt. 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján – a közgyűlési határozattal megállapított, a közös képviselői feladatokért járó díjazást is tartalmaznia kell (a díjazás összege az éves közgyűlésen hozott határozattal, változtatható).

 

Társasház kezelő feladatai

A társasház kezelő a társasház fenntartásával, gazdálkodásával és a közös tulajdonú épület részek hasznosításával kapcsolatos szakmai tevékenységet a megbízása szerinti határozott, vagy határozatlan időtartam alatt, folyamatosan végzi. Szakmai tevékenysége alapján ezért nem csupán az éves gazdálkodással, hanem ennél hosszabb ideig végzendő, az alábbiakban részletezésre kerülő szolgáltatás nyújtásával kell foglalkoznia. A tevékenységéről a megbízási szerződésben foglaltak szerint beszámol a közgyűlésnek, melyet a közös képviselő útján tehet meg. Társasház kezelő részére történő megbízás adása a törvény alapján nem kötelező, erről a közgyűlés dönt. A társasház kezelő tevékenységi köre a Tt. IV. fejezetében „Társasházkezelés, ingatlankezelés” címszó alatti 52.§(2) bekezdésben került meghatározásra, mely közös képviseletre nem terjed ki, azonban tartalmazza a következő szakmai tevékenységi kört:

- A társasház adottságainak ismeretében ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan

- Szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat

- Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdésében

A közös képviselő a társasház kezelésével is megbízható Tt. 43.§ (2) alapján. Amennyiben a közös képviselővel kötött megbízási szerződés a társasház kezelői feladatok ellátására is kiterjed, a megbízottat a társasház kezelői szakképesítés alapján ellátott többlet feladatokért, a megbízási szerződésben kikötött a közös képviselői feladatokért megállapított ellenértéken felül további díjazás megilleti. A társasház kezelés ugyanis a törvényi rendelkezésekből kitűnően elemzési és ajánlattételi, ellenőrzési és irányítási, gazdálkodási és hasznosítási javaslatok tételére is kiterjedő szolgáltatás, amelyért ellenszolgáltatás jár.

 

Gondnoki megbízás

A gondnoki feladatokat általában olyan személy végezheti, aki  a társasházban lakik. A gondnok tevékenysége munkaidőhöz és készenléti időhöz kötődik. A gondnoki teendők ellátása, amennyiben nem vállalkozó munkaviszony keretében történhet.

Napi feladatai:

- köteles számozott eseménynaplót vezetni, amelyben bejegyzésre kerül a hibabejelentés, hiba javítás elvégzése a tulajdonosi bejelentések, háztakarítók jelenléte, és a társasházzal kapcsolatos események

- háztakarító munkájának az ellenőrzése

- szemét elszállításának a biztosítása

- javítási, karbantartási munkák leigazolása

Havi feladatok:

- köteles a villanyórákat, vízmérőket leolvasni, az órák állásáról mérőhelyenként nyilvántartást vezetni

- az eseménynaplót, melyet naponta vezetet a társasház kezelőnek leadni

- felvonókkal kapcsolatos feladatok

- tűzrendészeti feladatok

 

A Házfelügyelő feladatai

A házfelügyelői feladatokat is általában olyan személy végezheti, aki a társasházban lakik. Amennyiben a szerződéshez házfelügyelői lakás is tartozik, az külön célszerű szabályozni.

Napi feladatok:

- köteles reggel, illetve este a világítást ki-be kapcsolni a szükségleteknek megfelelően

- köteles az épület műszaki berendezéseit ellenőrizni (villanykapcsolók ,vészvilágítás, szellőző, kaputelefon)

- ellenőrizni a felvonó biztonsági berendezéseit

- a bejárati ajtót este 11 órakor kulcsra zárni

- köteles a liftügyeletet folyamatosan ellátni

 

 

A Háztakarító feladatai

 

- lakóépülethez tartozó járda seprése

- télen hó eltakarítás

- a felvonófülkék tisztán tartása

- a lépcsőház, folyosó, szeméttároló takarítása

- nagytakarítás évente 3-4 alkalommal, üvegfelületek külső-belső tisztítása, elektromos szerelvények (kapcsolók, búrák tisztítása)

- park gondozása